Správa o využití dotácie GP pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, Podprogram 1: na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou.

za obdobie 1.10.2020 – 31.12.2020 (1 MODUL)

Pohybový program Psychomotorika „Dobrodružstvo pohybom“

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenie….

Pohybový program Psychomotorika „Dobrodružstvo pohybom“ sa realizuje počas celého školského roka pre uzavretú skupinu detí s cieľom rozvíjať ich osobnosť cez pohyb. Je určený aj pohybovo menej zdatným, preto ide o inkluzívny programu, kde sa nezameriava na výkon, ale na radosť z pohybu.  Prvý modul programu bol naplánovaný na obdobie október, november, december. Žiaľ, nepriaznivá situácia v spoločnosti si vyžiadala hľadať nové možnosti. Telocvične sa zatvorili, deti v školách prestali mať telocvik a mnohí učitelia si situáciu uľahčili, že namiesto telocviku mali navýšené hodiny iných predmetov. V akadémii sa s pohybom bežne veľmi neráta, pritom pohyb má neuveriteľné účinky práve na akademický úspech. Pohyb a výkon v škole navzájom korelujú, škoda že to bežne nevnímajú aj učitelia na ZŠ.

O to viac ma trápilo, že ešte aj voľnočasové aktivity budú deťom odopreté. Telocvičňa v ktorej realizujem programy na Svoradovej ul. bola zatvorená z dôvodu obavy z šírenia epidémie covid-19. Rovnako bolo dovolené stretávanie max. 6 osobám, po plošnom testovaní len s negatívnym testom. Po dohode s rodinami detí som vytvorila 6 členné skupiny  (často to boli členovia jednej rodiny) a program sa realizoval v prírode, vo voľnom priestranstve, v parkoch. Programu sa zúčastnilo spolu 5 rodín počas sobotňajšieho dopoludnia či popoludnia – zhruba 30 osôb, z toho 18 detí a 12 dospelých.

Myslím si, že napriek náročným udalostiam vznikol výborný nápad ako realizovať pohybové programy. Pobyt v prírode prospel všetkým a bolo zachované krédo: „nejde o výkon, ale o zážitok z pohybu.“

 

Vďaka dotácii hlavného mesta BA – Grantového programu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládeže sme mohli nakúpiť materiál, ktorý sa využil pri realizovaní programov. Ide o  psychomotorické padáky, hula obruče a bluetooth reproduktor, ktoré nám spestrili obsah programu, nabudili prijemnú atmosféru a pomohli pri icebreakingu.

Psychomotrika ma aj svojho menovateľa a tým je pojem výchova pohybom. Myslím, že náhradný program pomohol pri výchove, tým, že vytvoril priestor na užitočné trávenie voľného času pre celú rodina počas izolácie, ktorú zapríčinila pandemická situácia.  Nevýhodu programu vidím v tom, že nie všetky rodiny si vedia vyčleniť spoločný čas, rovnako nie všetky deti, ktoré by radi prišli, mohli prísť pre sťažené podmienky. Napriek náročnej situácii hodnotím 1. MODUL programu za úspešne ukončený a teším sa na ďalšie stretnutia (2. MODUL) s malými kamarátmi a ich rodinami.

 

 

Bratislava 20.12.2020                                                                                                                                                    Agáta Šoralová                                                                                                                                                                                                                       realizátor programov