pohybové programy – výchova pohybom

Programy majú za cieľ podporovať inklúziu v školstve, sú nástrojom na podporu detí, ktoré to potrebujú.

Inkluzívna škola podľa profesorky Horňákovej je škola pre všetkých, ak prídu ťažkosti, škola nepresúva dieťa inam, ale ponúka nástroje pre jeho podporu, ponúka pomoc učiteľom a rieši celú situáciu v prostredí školy.

 Zatiaľ čo mozog je plný neurónov, väčšina z nich nie je schopná fungovať, kým sa nespojí s inými neurónmi v mozgu. Odborníci sa domnievajú, že až 90% neurónových spojení v mozgu je prepojených do predškolského veku. Teda, ide o rozhodujúce obdobie pre rast kritických spojení v mozgu, ktoré deti budú potrebovať pre zvyšok svojho života. Najsilnejším nástrojom na podporu rastu a rozvoja nervových spojení v mozgu dieťaťa je pohyb.

Program Psychomotorika – “Dobrodružstvo pohybom” je realizovaný s podporou Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave: Podprogram 1 GP na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládeže.

Kontakt:

Mgr. Agáta Šoralová

psychomotorika1@gmail.com

 

 

 

V školskom roku 2022/23 bol realizovaný projekt : Psychomotorika – výchova pohybom. Vďaka podpore Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave: Podprogram 1 zameraný na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládeže.